Περιήγηση στο εργοστάσιο

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

Τελειωμένο καλούπι

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

Ενσωματωμένη αποθήκη ανταλλακτικών

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

Θερμοδιαμόρφωση

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface